Godin, Joseph Henri Charles

JOSEPH HENRI CHARLES GODIN
PHILOMÈNE MARCHAND GODIN